Network

HOME  >  COMPANY  >  Network

Tianjin Daxiang Tape Co., Ltd

Add : No.5, Wenxin Industrial Area, 15 Jingxiang Road Beichen Science & technology Zone, Tianjin City, China

Tel : 86-22-8698-6271    Fax : 86-22-8698-6270

Tianjin Daxiang Tape Co., Ltd Guangzhou Branch

Add : T13-103 of Bolin International Business Center, Shicha Road, Baiyun Zone,GZ,China

Tel : 86-20-8601-7731    Fax : 86-20-8601-7732

DAESANG S.T Co. Ltd

Add : 175-29, 116beon-Gil, Otae-Ro, Daeso-Myun, Eumsung-Gun, Chung Buk, Korea

Tel : 82-43-883-4471~4    Fax : 82-43-883-4475

DSO Co.,Ltd

Add : (53-3 Dunchon-dong) 4F 1182 Cheonhodaero, Gangdong-Gu, Seoul, Korea

Tel : 82-2-2631-4474    Fax : 82-2-2631-4476